Species: Green Hawker (Aeshna viridis)


S P E C I E S L I S T

 

 Green Hawker (Aeshna viridis)

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Aeshna viridis, the green hawker, is a species of dragonfly in family Aeshnidae. It is found in Austria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Russia, Serbia and Montenegro, Slovakia, Sweden, and Ukraine. Its natural habitats are rivers, swamps, lakes, and marshes. It is threatened by habitat loss in parts of its range but in general it is not very vulnerable.

Text: http://en.wikipedia.org/wiki/Aeshna_viridis

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Green Hawker (Aeshna viridis) ovipositioning- Groene Glazenmaker eiafzettend

De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een in Nederland inheemse maar zeldzame libellensoort uit de familie glazenmakers (Aeshnidae).

De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als niet bedreigd, beoordelingsjaar 2006, de trend van de populatie is volgens de IUCN stabiel.[1]

De libel is gebonden aan krabbenscheervegetaties (Stratiotes aloides), en is in Nederland voornamelijk beperkt tot de laagveengebieden. Grote populaties komen voor in de veengebieden van zuid en oost Friesland, Groningen, de kop van Overijssel, de veengebieden van de Zaanstreek en het Utrechts- en Zuid-Hollands laagveengebied. De groene glazenmaker is in Europees verband beschermd door de Habitatrichtlijn en is in Nederland nationaal beschermd door de Flora- en faunawet.

Text: http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_glazenmaker

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Green Hawker (Aeshna viridis) ovipositioning- Groene Glazenmaker eiafzettend

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Green Hawker (Aeshna viridis) male in Flight- Groene Glazenmaker man vliegend

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Green Hawker (Aeshna viridis) ovipositioning- Groene Glazenmaker eiafzettend

green hakwer Aeshna viridis dragonfly

Green Hawker (Aeshna viridis) female in fight- Groene Glazenmaker vrouw vliegend