Workshop Damhertenbronst 2017 algemene voorwaarden


Algemene informatie en voorwaarden workshop damhertenbronst

Aanmelding
Een aanmelding kan geheel vrijblijvend worden gedaan en is tot 30 dagen voor de aanvangsdatum zonder enige verplichting. Na deze 30 dagen wordt de aanmelding een officiële inschrijving en ontvang je een factuur voor deelname, welke 21 dagen voor aanvang van de workshop voldaan dient te zijn.
Zodra de betaling voldaan is, volgt een bevestiging van de inschrijving, alsmede nadere informatie.

Betaling
Zodra de aanmelding definitief is, kan het betreffende bedrag overgemaakt worden op rek. nr NL90 INGB 0007167185 tnv N.N. Poldervaart. Het volledige bedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de workshop voldaan te zijn.

Annulering
Het afzeggen van de workshop is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de workshop, waarbij 30% van de kosten van de workshop in rekening gebracht zullen worden.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de workshop is het totale bedrag verschuldigd en kan geen restitutie verleend worden.

Wijziging workshopdatum
Hoewel we er naar streven de workshop op de afgesproken datum te laten plaatsvinden, is er, gezien het feit dat we natuur fotograferen, altijd een kans aanwezig dat de workshop niet op de geplande dag kan plaatsvinden. (bijv. door voorspelling van noodweer) In dit geval wordt de workshop verplaatst naar een andere dag. Mocht je deze dag verhinderd zijn, dan zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

Tot ziens!